FANDOM


Chłopy - port rybacki 04

Przystań rybacka w Chłopach

Chłopy (niem.Bauerhufen) - wieś, która wchodzi w skład Gminy Mielno. Posiada 224 stałych mieszkańców. Wieś założono w XVIII w. wieku.

UliceEdytuj

Układ wsi tworzy 12 nazwanych ulic oraz kilkanaście bezimiennych. Najmłodsza nazwana ulica to ul. Wichrowa[1].

Wszystkie ulice:

WładzaEdytuj

Gmina Mielno utworzyła jednostkę pomocniczą - sołectwo Chłopy, które obejmuje wieś Chłopy. Mieszkańcy wsi wybierają sołtysa oraz radę sołecką, składającą się z 3 do 7 osób[4].

RybołóstwoEdytuj

W 1994 r. w Chłopach utworzono przystań morską dla rybaków[5]. Przystań obejmuje dalbę wyciągową, plażę do bazowania łodzi oraz akwatorium o szerokości 100 m liczonej od linii brzegu[6]. Dostęp do przystani i jej nadzór zapewnia Urząd Morski w Słupsku. Obecnie Chłopy są jedną z dwóch wsi (obok Unieścia) w gminie Mielno, które posiadają przystań.

Zobacz teżEdytuj

Przypisy Edytuj

  1. Uchwała Nr XV/162/2011 Rady Gminy Mielno z dnia 17 listopada 2011 r. (Uchwały Rady Gminy)
  2. Uchwała Nr XLVIII/525/2010 Rady Gminy Mielno z dnia 30 września 2010 r. (Uchwały Rady Gminy)
  3. Uchwała Nr XV/162/2011 Rady Gminy Mielno z dnia 17 listopada 2011 r. (Uchwały Rady Gminy)
  4. Uchwała Nr XIX/96/2004 Rady Gminy Mielno z dnia 21 maja 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2004, Nr 50, poz. 933)
  5. Zarządzenie Nr 2 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 1 lutego 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Koszalińskiego z 1994, Nr 3, poz. 10)
  6. Zarządzenie Nr 2 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 9 maja 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2003, Nr 41, poz. 656)