FANDOM


Czajcze (niem. Deep) - nieistniejąca już osada w gminie Mielno, w środkowej części mierzei mieleńskiej. Powstała na przełomie XIV i XV w. Początkowo była częścią Księstwa Pomorskiego, zaś później Królestwa Prus i zjednoczonych Niemiec. Po zakończeniu II wojny światowej przyłączona została do Polski. W 1951 r. wieś zlikwidowano, a tereny przekazano wojsku.

Obecnie tereny dawnej osady Czajcze są częścią wsi Łazy.