FANDOM


Sarbinowo (niem. Sohrenbom) - wieś letniskowa w gminie Mielno. Posiada 558 stałych mieszkańców[1].

Gmina Mielno utworzyła w 2004 r. jednostkę pomocniczą sołectwo Sarbinowo, obejmujące 2 miejscowości: Pękalin i Sarbinowo. Mieszkańcy wybierają wspólnie sołtysa oraz radę sołecką, która składa się z 3 do 7 osób[2].

Przypisy Edytuj

  1. Plan Odnowy Miejscowości Sarbinowo. Urząd Gminy Mielno, 2007-09 (Załącznik do Uchwały nr 1/2007 Zebrania Wiejskiego w Sarbinowie z dnia 13 września 2007 r.)
  2. Uchwała Nr XIX/96/2004 Rady Gminy Mielno z dnia 21 maja 2004 r. ws. uchwalenia statutów sołectw Gminy Mielno (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2004 r. Nr 50, poz. 933)