FANDOM


6marcauniescie

Ulica 6 Marca

Ulica 6 Marca - główna ulica Unieścia. Zaczyna się przy granicy administracyjnej osady, gdzie jest przedłużeniem ul. Bolesława Chrobrego w Mielnie, zaś kończy rozwidlając na ulice : Świerczewskiego i Suriana.

W latach 1911-1938 ulicą kursował tramwaj. Od lat 50. XX wieku kursują tu autobusy linii 1. Od końca lat 70. do 2007 r. były one wzmacniane w dni słoneczne autobusami linii 20. Przy ulicy znajdują się dwa przystanki autobusowe : Bar Rybacki n/ż i Bar Opty.

Przebieg: